Vodstvo društva

Upravni odbor

Predsednik – Starešina – Steffe Fabio

Namestnik – Kocjančič Nevio 
Gospodar – Franca Žarko (+386 41 607 753), gospodar@ld-rizana.si
Namestnik gospodarja: Kocjančič Marjan
Tajnik – Sabadin Iztok
Blagajnik – Fanrich Čendak Anita
Član – Andrejašič Sašo
Član – Rutar Tomaž  
Član – Cergol Zdravko
Član – Kocjančič Denis
Član – Kocjančič Marjana

Lovski čuvaj:
Kovač Janko (+386 41 564 654)
Kocjančič Nevio
(+386 31 377 551)

Oskrbnik koče: Kocjančič Denis (+386 31 209 498), denis.hrastovlje@gmail.com
Oskrbnik obore: Rihter Dušan
Oskrbnik hladilnice: Švab Bojan
Praporščaka: Cah MarijUroševič Riko

Nadzorni odbor

Predsednik – Munda Sašo (vodič krvosledca)
član – Kovač Janko
član – Aver Valter

Disciplinska komisija

Pred. Kom. – Jurkovič Milan
Član – Kocjančič Nevio
Član – Čendak Vladimir
Član – Bubnik David
Član – Del Fabro Drago

Lovski čuvaj – Kovač Janko, Kocjančič Nevio
Oskrbnik koče – Kocjančič Denis
Oskrbnik obore – Rihter Dušan

Komisija za lovni turizem

Predsednik – Andrejašič Sašo
Nam. – Cergol Zdravko
Član – Franca Žarko
Član – Steffe Fabio
Član – Cah Ivan

Komisija za ocenjevanje trofej

Predsednik – Kovač Janko
Nam. –  Kocjančič Nevio
Član – Čendak Vladimir
Član – Franca Žarko

Komisija za priznanje

Predsednik – Sabadin Iztok
Član – Kocijančič Patrik
Član – Budnik David

Komisija za ocenjevanje škod

Predsednik – Mlinar  Matjaž (+386 31 633 937)
Član – Valentinčič Leon
Član – Franca Žarko
Član – Kocijančič Marijan

Komisija za strelstvo

Predsednik – Rutar Tomaž
Član – Uroševič Riko
Član – Olenik Gregor
Član – Švab Bojan

Ekološka komisija

Predsednik – Sabadin Iztok
Član – Cergol Zdravko
Član – Jurkovič Milan
Član – Andrejašič Sašo

Kinolog

Predsednik – Munda Sašo

Kronist

Predsednik – Fanrich Čendak Anita

Skupinovodje

Cah Marij – Rižana
Rutar Tomaž – Mostičje
Cergol Zdravko – Rakovec
Kovač Janko – Črni kal
Franca Žarko – Dol
Udovič Vojko –Mohareče