Untitled Document
O društvu
 
Domov > O društvu
 

OSNOVNI PODATKI O LOVSKI DRUŽINI RIŽANA

Naziv društva: LOVSKA DRUŽINA RIŽANA
Naslov: Kortine 15/c 6275 Črni kal

E-pošta: info@ld-rizana.si

Davčna št.: 17338891
Matična št.: 5245605

TRR - 10100 0034634718 Banka Koper, Ferrarska 2

Starešina - predsednik: Fabio Steffe


ORGANIZIRANOST IN VODENJE

Lovska družina Rižana je samostojna, prostovoljna, nepridobitna lovska  naravovarstvena  organizacija, ki deluje v interesu svojih članov, katera dejavnost je povezana z divjadjo in varstvom narave.
Notranja organiziranost in delovanje zagotavlja samostojnost, demokratično odločanje in uspešno doseganje ciljev pri varstvu in trajnostni rabi naravnega okolja, divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi.
Lovsko poslanstvo uveljavljamo tudi na področju kinologije, strelstva, ekologije in kulture. Pomembno pa je tudi sodelovanje z sosednimi lovskimi organizacijami , LZ Koper, OZUL-om,  ZG,  KS, gasilci, policijo in drugimi uporabniki prostora.
Društvo deluje po Zakonu o divjadi in lovu.
Društvo deluje po zakonu o lovu v javnem interesu.
Simbol - logotip LD Rižana je kotornaNajvišji organ je Občni zbor , katerega sestavljajo člani lovske družine  in en častni član LD Podbrdo.  Naloge Občnega zbora in tekočo problematiko vodi upravni odbor , komisije ter  6 skupin, Črni kal, Dol, Kubed, Mostičje, Rakovec in Rižana.
Lovsko družino vodi in zastopa od leta 1999 predsednik  Fabio Steffe, kateri je obenem  že drugi mandat  podpredsednik komisije za mednarodne odnose Lovske zveze Slovenije,  drugi mandat deluje v UO OZUL-a  (2005-2011…..2015) in je prav tako drugi mandat podpredsednik Lovske zveze Koper.
Notranji medsebojni odnosi se urejajo na podlagi Pravil lovske družine sprejeta v letu 2010 in poslovnika,  Lovskega Zakona, Etični kodeks slovenskih lovcev  in ostala veljavna zakonodaja.

Lovska družina Rižana je  članica Lovske zveze  Koper, OZUL-a Primorske in LZ Slovenije.    


60. obletnica LD Rižana

Lovska družina Rižana - 60. obletnica

50. obletnica LD Rižana

Lovska družina Rižana - 50. obletnica

- Zelo aktivni smo tudi na področju strelstva, vendar v zadnjem času zaradi objektivnih razlogov želja po tej panogi nekoliko upada.
- Da je lovska družina Rižana odprta in gostoljubna, dokazuje tudi to, da lovci iz različnih krajev Slovenije in tujine zahajajo k nam na lov in se ponovno radi vračajo med nas. V ponos nam je, da imamo zelo razvit lovni turizem.
- Aktivno sodelujemo z ostalimi sorodnimi društvi in organizacijami povezanimi z naravo in življenjem v njej, z vaščani, gasilci, šolarji, veterani in varnostnimi organi, s cestnim podjetjem in ostalimi organizacijami in z lokalnimi skupnostmi.
- Ponosni smo na dve zelo odmevni vsakoletni akciji čiščenje narave, ki jih organiziramo ob svetovnem Dnevu zemlje in vode.
- LZ Slovenije je za dolgoletno uspeno delo na področju lovstva, varstva in gojitve divjadi ob 75. letnici lovstva v slovenski Istri odlikovala LD Rižano, z redom zaslug III. Stopnje.
- Stalna in posebna skrb članstva LD Rižana je tudi razvoj lovske kinologije. Na tem področju imamo edinega slovenskega in mednarodnega prvaka v lepoti med nemkimi lovskimi terieri. To je Ch.SLO in Ch. INT. BLITZ od Vlašiča.

 
 
   
 
                
Lovska družina Rižana

Kortine 15/c, SI-6275 Črni kal

g: +386 (0)41 761 411
f: +386 (0)5 631 00 36
e-pošta: info@ld-rizana.si
 
Vreme
Lovne dobe
Srnjak, lanščak
1. 5. - 31. 10.
Srna, mladiči obeh spolov
1. 9. - 31. 12.
Mladica
1. 5. - 31. 12.
Jelen
1. 9. - 31. 1.
Košuta, teleta,
mladiči obeh spolov

1. 9. - 31. 12.
Junica, lanščak
1. 7. - 31. 1.
Damjak
1. 9. - 31. 1.
Košuta, teleta,
mladiči obeh spolov

1. 9. - 31. 1.
Junica, lanščak
1. 7. - 31. 12.
Divji prašič, marjasec
1. 1. - 31. 12.
Svinja
1. 7. - 31. 1.
Ozimci, lanščak,
mladiči obeh spolov

1. 1. - 31. 12.
Poljski zajec
1. 10. - 15. 12.
Kuna belica, kuna zlatica
1. 11. - 28. 2.
Jazbec
1. 8. - 31. 12.
Lisica
1. 7. - 15. 3.
Navadni polh
1. 10. - 30. 11.
Nutrija
1. 1. - 31. 12.
Fazan
1. 9. - 28. 2.
Poljska jerebica (gojena)
1. 9. - 15. 11.
Raca mlakarica
1. 9. - 15. 1.
Šoja

1. 8. - 28. 2.
Sraka
1. 8. - 28. 2.
Siva vrana
1. 8. - 28. 2.
© 2015, Lovska družina Rižana Untitled Document
· ·
Avtorji: Netstoritve